ประวัติ

บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด

บริการกระจายสินค้า, รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ และธุรกิจ E-Commerce ทุกประเภท

            บริษัท อาร์เอฟ อีเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากรูปแบบการขนส่งดั้งเดิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย ก้าวสู่การขนส่งแบบสากล รูปแบบใหม่ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลาที่สัญญาไว้ และเพื่อที่จะมีบริษัทขนส่งของคนไทย แข่งขันกับบริษัทขนส่งข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ยังนำการประกันภัย 100% เข้ามารองรับหากเกิดกรณีเสียหายกับตัวสินค้าที่ขนส่ง จนทำให้บริษัทลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อถือ และใช้บริการของบริษัทฯ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  ครอบคลุมทั่วประเทศ

            บริษัทของเรามีระบบการจัดส่ง 2 วิธี ที่จะทำให้สินค้าของท่านถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาที่กำหนด ได้แก่ ทางอากาศ (การบินไทย) เนื่องจากเราเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากการบินไทยในการขายระวางส่งสินค้าทางอากาศ โดยเราจะส่งสินค้าไปลงยังสนามบินปลายทาง และจะมีพนักงานของบริษัท อาร์เอฟ อีเซอร์วิส รับและส่งต่อไปยังผู้รับที่กำหนดต่อไป

img-about2
img-about1
รูปแบบการบริการ
  • บริการขนส่งสินค้าทุกชนิดภายในประเทศ – Next Day, 1-5 Day
  • บริการกระจายสินค้าและรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ – Next Day, 1-5 Day
  • บริการขนส่งทางอากาศ Cargo (การบินไทย)
  • ตรวจสอบเอกสาร
  • บริการเช่าคลังสินค้า Warehouse rental
  • บริการจัดการคลังสินค้า Warehouse management
  • บริการเหมาคันรถ Pickup, รถหกล้อ, รถพ่วง
เงื่อนไข และข้อตกลง
  • รับประกันสินค้า 100%*
  • รับประกันสินค้าไม่เกิน 20,000 บาท*

** เงื่อนไขนี้แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละบริษัทที่ใช้บริการกับเรา